• Енергийна ефективност за дома

    07.03.2015

    Енергийна ефективност за дома

     

    Кредит „Енергийна ефективност” за дома е целеви кредит за физически лица, който се отпуска за инвестиции в енергоспестяващи технологии с цел подобряване енергийната ефективност на жилищата.

     

    По този начин имате възможност да намалите разходите за отопление или електричество и същевременно да подобрите комфорта в дома си.

     

    Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност както в дома, така и за бизнеса. 

     

    ПроКредит Банк предлага преференциални условия за финансиране на енергоспестяващи технологии. За оценката на всеки проект банката използва своя собствена методология, чрез която изчислява ефекта от инвестицията.

     

    С кредит "Енергийна ефективност" за дома можете да закупите и монтирате:

     

    • Eнергоспестяващи прозорци - PVC, алуминиева и дървена дограма
    • Изолация на стени, покриви, подове и тавани
    • Енергоефективни печки, бойлери, котли на биомаса  и др. системи за отопление
    • Слънчеви kолектори и водонагряващи системи за топла вода
    • Термопомпени системи за отопление и охлаждане, вкл. климатици
    • Сградна фотоволтаична система
    • Енергоефективни газови котли, бойлери и системи 
    • Газификация и централно отопление на фамилна къща или многоетажна жилищна сграда
    • Абонатни станции и сградни инсталанции
    • Рекуперативна вентилационна система

     

     

    Допуска се въвеждане на енергоефективни мерки за ново или съществуващо строителство.

     

    Вие сами избирате фирмата доставчик, от която ще закупите желаното оборудване.

     

     

    Кредитополучатели
    • Физически лица с доходи от постоянен трудов договор или пенсия;
    • Собственици на бизнес, които ще използват кредита за своя личен дом;
    • Жилищни кооперации. 
    Сума oт 1 000 до 30 000 лева
    Валута BGN
    Срок на кредита от 6 месеца до 7 години 
    Такса за разглеждане на искане и отпускане  

    Без такса

    Срок за разрешаване на кредита

    до 2 работни дни

    Обезпечение
    • Превод на работна заплата;
    • Съдлъжник.
    Лихвен процент съгласно Лихвен бюлетин